Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Spesialrutiner

Med spesialrutiner menes rutiner som skal kvalitetssikre både arkivet og bruk av arkivet på et forsvarlig måte, på et overordnet nivå. Her beskrives 3 grupper rutiner:

  • Rutiner etter krav i regelverk (arkivforskriften, Noark standard, personopplysningslov, informasjonssikkehetslov og forskrifter, osv.).Disse gjelder for hele arkivet og alle brukere. Gjeldende rutiner revurderes ved overgang til nytt datasystem fra januar 2007 derfor er ikke publiserte her, men kan opplyses ved behov.
  • Rutiner for spesielle arkivdeler (personalarkiv, tekniske prosjekter, anbudsaker, osv.)
  • Rutiner for spesiell type dokumenter (dokumenter saksbehandlet i databaser eid av andre, osv.)
Laster...